aplicarea rimelului si greasala unor gene lipite

ochi cu gene dese